Warmia i Mazury

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego

Z uwagi na pojawienie się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, określanego koronawirusem, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami telefonów:

89 521 90 00 Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego
89 521 92 00 Kancelaria Sejmiku
89 521 91 40 Gabinet Marszałka
89 521 95 60 Departament Organizacyjny
89 521 99 40 Departament Finansów i Skarbu
89 521 98 20 Departament Współpracy Międzynarodowej
89 521 93 00 Departament Polityki Regionalnej
89 521 96 00 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
89 521 97 00 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
89 521 92 50 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
89 512 54 40 Departament Ochrony Środowiska
89 512 59 00 Departament Infrastruktury i Geodezji
89 521 69 40 Departament Zdrowia
89 521 95 00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
89 521 69 29 Departament Kultury i Edukacji
89 521 69 00 Departament Turystyki
89 521 69 30 Departament Sportu
89 512 57 60 Departament Certyfikacji
89 521 98 40 Departament Zamówień Publicznych
89 512 51 70 Departament Koordynacji Promocji
89 512 58 80 Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
89 521 94 95 Biuro Geologa Wojewódzkiego
55 233 75 74 Biuro Regionalne w Elblągu
87 621 60 41 Biuro Regionalne w Ełku

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: do@warmia.mazury.pl lub faksem pod numerem 89 521 95 69 lub 89 521 91 27. Prosimy stawiać się tylko na uprzednio wyznaczone terminy wizyt.
W sprawach kierowanych do Urzędu można również skorzystać z platformy ePUAP. Adres skrzynki podawczej Urzędu: /UMWWIM/SkrytkaESP.

Kontakty telefoniczne do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!