Warmia i Mazury

Komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie klientów, uprzejmie informuję, iż:

Wyznaczone od dnia 16.03.2020 r., wizyty związane z pisemnym wezwaniem do osobistego stawiennictwa w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców zostały anulowane.

Każda z osób, której dotyczy ta informacja zostanie poinformowana o nowym terminie wizyty drogą listowną.

Prosimy zatem o niestawianie się na wyznaczone terminy wizyt.

Wstrzymana została rezerwacja wizyt na stanowisko dot. legalizacji pobytu do odwołania. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej Urzędu.

Apelujemy, aby osoby, które mają zarezerwowane wizyty w dniach 16.03.2020-31.03.2020 r., na stanowisko dot. legalizacji pobytu (złożenie wniosku), przesłały wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce za pośrednictwem poczty, by ograniczyć do minimum konieczność osobistych wizyt w Urzędzie. Jednocześnie informuję, że wnioski te będą obarczone  brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając jednocześnie termin wizyty.

Wstrzymana została rezerwacja wizyt na stanowisko dot. zezwoleń na pracę do odwołania. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie przypominam, że wnioski w sprawach zezwoleń na pracę można składać za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl

Wstrzymana została rezerwacja wizyt na stanowisko dot. wydawania dokumentów do odwołania. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej Urzędu.

Apelujemy, aby osoby, które mają zarezerwowane wizyty w dniach 16.03.2020-31.03.2020 r., na stanowisko dot. wydawania dokumentów (odbiór Kart Pobytu), ograniczyły do minimum osobiste wizyty w Urzędzie. Jeżeli nie wyjeżdżają państwo za granicę proszę wstrzymać się z odbiorem Karty Pobytu do czasu ustabilizowania się sytuacji związanej z COVID-19. Dokumentem legalizującym państwa pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wydana przez Wojewodę decyzja o udzieleniu zezwolenia.

Apelujemy jednocześnie o przesyłanie wszelkiej korespondencji (uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących legalizacji pobytu, zezwoleń na pracę) drogą pocztową na adres tut. Urzędu:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marsz.  J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn,

Zapraszamy również do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl.

Uwaga! Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie: pz.gov.pl

Przypominamy, że do Państwa dyspozycji pozostaje infolinia pod numerami telefonów:

89 523 26 12 w sprawach legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców oraz

89 523 22 71 w sprawach obywateli UE.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą mailową na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!