Warmia i Mazury

Konferencja o roli organizacji pozarządowych we wdrażaniu GOZ

Zapraszamy na pierwszą regionalną konferencję na temat GOZ czyli gospodarki obiegu zamkniętego oraz roli organizacji pozarządowych w urzeczywistnianiu tej koncepcji. Wydarzenie pod patronatem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się 30 listopada w Olsztynie.

Od wielu lat jesteśmy alarmowani katastrofalnym stanem środowiska naturalnego, mowa jest o kryzysie klimatycznym zagrażającym dalszemu życiu na Ziemi. Jedną z odpowiedzi na to zagrożenie staje się Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) – koncepcja, według której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu możliwie jak najdłużej, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. GOZ stanowi kluczowy element nowego podejścia Unii Europejskiej do zrównoważonego rozwoju, który nazwany został Europejskim Zielonym Ładem. Co za tym idzie, nowy okres finansowania unijnego uwzględnia założenia GOZ wymagane przy wdrażaniu projektów finansowanych przez UE, również w nowym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Istotną rolę we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym odgrywać będą organizacje obywatelskie i przedsiębiorstwa społeczne. Widoczne są już pierwsze działania w tym zakresie: banki żywności zapobiegają marnowaniu żywności, pojawiają się inicjatywy z zakresu ponownego użytkowania przedmiotów. Co jeszcze powinniśmy robić w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za tę sferę działalności?

Zapraszamy organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i inne podmioty zainteresowane gospodarką obiegu zamkniętego na konferencję, która przybliży powyższą problematykę. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2021 roku w godz. 10.00-14.00 w Kuźni Społecznej, ul. Kotańskiego 1 w Olsztynie oraz będzie równocześnie transmitowane online.

Wydarzenie jest organizowane przez kilka organizacji, które działają w sferze GOZ: Fundację Warsztat Zmiany, Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie ESWIP. Objęte jest patronatem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu stacjonarnym prosimy o przesłanie w terminie do 24 listopada 2021 r. formularza zgłoszeniowego online: https://forms.gle/soeE632HmgCCWEYw6

W razie pytań, prosimy o kontakt pod tel. 665 121 582 lub e-mail: warsztatzmiany@gmail.com

Program_Konferencja_GOZ_30.11.2021.pdf

(ropwwm)

error: Nie kopiuj!!!