Konkurs „15 inicjatyw na 15-lecie FOSy”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa świętuje w tym roku 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji organizuje konkurs, którego celem jest pobudzenie aktywności społecznej i wsparcie działań obywatelskich. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 lutego 2019 roku.

O wsparcie w konkursie „15 inicjatyw na 15-lecie FOSy” mogą ubiegać się:

organizacje pozarządowe, czyli m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje;

aktywne grupy mieszkańców, m.in. rady sołeckie, koła gospodyń, grupy nieformalne składające się z min. 3 osób, itp.

Realizowane inicjatywy powinny w różnych formach angażować lokalną społeczność dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań społecznych. Przykłady takich działań to m.in festyny rodzinne, warsztaty, pikniki rodzinne itp.

W ramach konkursu można wnioskować o dofinansowanie w wysokości do 500 zł (w wyjątkowo uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość uzyskania wsparcia w wyższej kwocie). Podczas ubiegania się o dofinansowanie należy dokładnie wskazać jakie koszty mają zostać pokryte przez Federację FOSa, a jakie przez organizację/grupę startującą w konkursie. Koszty muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania.

Jedna organizacja/grupa może złożyć do konkursu 1 wniosek.

Liczba 15 inicjatyw jest symboliczna, nagrodzonych aktywności może być więcej, a ich dofinansowanie zależy od atrakcyjności nadesłanych pomysłów i zaangażowania w ich realizację lokalnej społeczności. Ważny jest również edukacyjny wymiar inicjatyw.

Zgłoszenia należy wysyłać na  adres e-mail: s.lipner@federacjafosa.pl w terminie do 11 lutego 2019 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (osoba do kontaktu: Sara Lipner) oraz na stronie internetowej Federacji FOSa (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).

(rowop)