Konkurs dotacyjny Funduszu Obywatelskiego „Rozmowa mimo różnic”

Fundacja dla Polski – operator Funduszu Obywatelskiego zaprasza organizacje społeczne (pozarządowe), organizacje kościelne i wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konkursie, w którym można wygrać granty na realizację inicjatyw wspierających budowę kultury dialogu w Polsce. Wnioski należy składać do 26 września 2019 r. do godziny 14:00.

Dofinansowanie otrzymają inicjatywy, które:

dążą do budowania w Polsce kultury dialogu;

tworzą bezpieczne warunki, okazje, sposoby do słuchania się (i słyszenia), do rozmowy, która daje szansę na zrozumienie (a czasem nawet porozumienie) pomiędzy grupami, które pozostają w separacji a czasem wręcz konflikcie.

angażują ludzi o przeciwstawnych poglądach we wspólną rozmowę o ważnych sprawach publicznych

pomagają przekłuwać bańki informacyjne, zmuszają do wyjścia poza komfortowy obszar, w którym otaczają nas myślący tak samo jak my.

Wspierane będą dwa rodzaje inicjatyw dotyczących „rozmowy mimo różnic”– takie, które proponują zupełnie nowe rozwiązania (ścieżka 1.) lub takie, których skuteczność została sprawdzona i warto byłoby zwiększyć skalę ich oddziaływania (ścieżka 2.).

Ścieżka 1. Nowe metody i modele

W ramach ścieżki pierwszej wspierane będą nowatorskie w skali Polski inicjatywy, które:

  • poszukują nowych form i miejsc spotkania i rozmowy osób o przeciwstawnych poglądach. Nie chodzi tu o jednorazowe wydarzenia, ale raczej tworzenie przestrzeni (niekoniecznie w sensie fizycznym) lub mechanizmów, dzięki którym rozmowa pomimo różnic, oparta na wzajemnym szacunku mogłaby stać się elementem budowania i działania wspólnoty;
  • w przyszłości mogą stanowić rodzaj modelu, dającego szanse na osiągniecie większej skali/zasięgu (do wykorzystania w innych miejscach czy środowiskach), i będącego inspiracją dla innych;
  • angażują w rozmowę środowiska, które w innym wypadku nie miałyby szansy lub chęci ze sobą porozmawiać.

Ścieżka 2. Rozwijamy to, co działa

W ramach ścieżki drugiej wspierane będą inicjatywy wnioskodawców, którzy w swojej pracy wykorzystują sprawdzone modele spotkania i rozmowy osób o różnych poglądach i przedstawią przekonujące dowody, że dana metoda działa i którzy chcą zwiększyć skalę swoich działań na rzecz rozmowy mimo różnic.

Wsparcie z Funduszu Obywatelskiego przeznaczyć będzie można na zwiększenie skali swoich działań poprzez dotarcie ze swoją metodą do nowych miejsc czy środowisk; lub zwiększenie potencjału wnioskodawcy do działania na szerszą skalę (wsparcie instytucjonalne pozwalające na wypracowanie i wprowadzenie stabilnego mechanizmu, który pozwoli zwiększyć skalę oddziaływania).

O jakie wsparcie można się ubiegać?

Na wsparcie działań zgłoszonych w obu ścieżkach przeznaczono łącznie 200 000 zł.

W ramach ścieżki 1. ubiegać się można o wsparcie w maksymalnej wysokości 30 000 zł.

W ramach ścieżki 2. ubiegać się można o wsparcie w maksymalnej wysokości 60 000 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy. Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku wstępnego należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 26 września 2019 r. do godz. 14:00.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

W razie pytań dot. konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

(rowop)