Konkurs fotograficzny „Wakacje w obiektywie”

Wyjeżdżając na wakacje zazwyczaj zabieramy ze sobą aparat, by uchwycić najpiękniejsze chwile, zatrzymać wspomnienia oraz móc dzielić się przeżyciami z najbliższymi. Uchwyć w „obiektywie” wakacyjne przeżycie i weź udział w konkursie fotograficznym „Wakacje w obiektywie” – zachęca Morąski Dom Kultury.

Każdy z autorów może nadesłać do 3 różnych fotografii lub jeden cykl tematyczny składający się z maximum 3 zdjęć. Zdjęcia należy wykonać w technice cyfrowej oraz wydrukować na papierze fotograficznym w dowolnym formacie (nie mniejszym niż 10×15 cm). Więcej informacji w regulaminie oraz pod nr tel. 795402057.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do końca sierpnia 2019 r.

Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Zgoda na przetwarzanie danych do pobrania

ORGANIZATOR: Morąski Dom Kultury

CELE KONKURSU: – uchwycenie w obiektywie wakacyjnych przeżyć

– popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

– konfrontacja osiągnięć fotograficznych

– rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności

UCZESTNICY: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI), uczniów klas VII, VIII i gimnazjalnych, uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Każdy z autorów może nadesłać do 3 różnych fotografii lub jeden cykl tematyczny składający się z maximum 3 zdjęć. Zdjęcia należy wykonać w technice cyfrowej oraz wydrukować na papierze fotograficznym w dowolnym formacie(niemniejszymniż10×15

 1. Fotografie nie mogą powstać w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej. Nie mogą być one oprawione ani podklejone.
 2. Fotografie mogą być kolorowe, czarnobiałe lub monochromatyczne w dowolnym odcieniu na dowolnym papierze (połysk, mat, jedwab itp.).
 3. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD-ROM zawierającą prezentowane zdjęcia.
 4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej nagradzane i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
 5. Warunkiem zakwalifikowania zdjęć jest spełnienie wymogów technicznych oraz regulaminowych.
 6. Każde zdjęcie powinno zawierać opis związany z prezentacją na zdjęciu oraz informację dotyczącą miejsca wykonania zdjęcia.
 7. Do zdjęć należy dołączyć takie informacje jak: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek autora, adres placówki, numer telefonu.
 8. Przesłane fotografie nie będą zwracane.
 9. Prace powinny być zabezpieczone przed potencjalnym zniszczeniem.
 10. Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 11. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 12. Wernisaż prac, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 20.09.2019 r. o godzinie 16.30 w holu kina ,,Narie”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu równoznaczne jest z oświadczeniem, że zgłoszona fotografia nie narusza praw osób trzecich oraz że jej rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem nadesłanych zdjęć.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań przez organizatorów oraz media obsługujące imprezę.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do końca sierpnia 2019 r. na adres: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 795402057.

(red./ MDK)