Warmia i Mazury

Konkurs Godni Naśladowania. Poznaliśmy laureatów

W Kuźni Społecznej został rozstrzygnięty coroczny konkurs “Godni Naśladowania”, którego celem jest upowszechnianie aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej w regionie przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. 

Kapituła XVIII edycji konkursu organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyłoniła, pod przewodnictwem Marka Borowskiego, prezesa naszego Banku, wyłoniła laureatów w kilku kategoriach:

Organizacja Godna Naśladowania

Pozarządowiec Godny Naśladowania

Samorząd Godny Naśladowania

Przedsiębiorca Godny Naśladowania

Nagrodzonymi organizacjami zostały: Stowarzyszenie Kurzętnik Biega (wyróżnienie), Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa “Strzał w 10” (wyróżnienie) oraz Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt w Dąbrównie (laureat), Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne “PALIUM” (laureat). 

Stowarzyszenie z Dąbrówna powstało w 2015 roku, trzy lata później uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Wśród celów statutowych organizacji są: pomoc zwierzętom bezdomnym i przebywającym w schronisku, ochrona zwierząt, w tym działania interwencyjne w przypadku krzywdzenia zwierząt, pomoc charytatywna, a także szerzenie edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie we współpracy z Gminą Dąbrówno prowadzi przytulisko dla bezdomnych zwierząt, w planach jest ma utworzenie schroniska dla zwierząt. Nagrodzona w konkursie inicjatywa dotyczy akcji sterylizacji oraz czipowania psów i kotów, która została przeprowadzona w 5 gminach przy wsparciu mobilnego sterylkobusa, czyli przyczepy – gabinetu weterynaryjnego na kołach, wyposażonego w salę operacyjną. Akcja sterylizacji była bezpłatna, objęto nią ponad 500 zwierząt.

Z kolei olsztyńskie stowarzyszenie – obchodzące w tym roku jubileusz 20-lecia -powstało, aby nieść pomoc osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową, pozbawionym opieki po zakończeniu leczenia onkologicznego. Stowarzyszenie prowadzi Hospicjum – Centrum Opieki Paliatywnej, w którym pacjent i jego rodzina mogą skorzystać z różnych form pomocy, w szczególności w radzeniu sobie z bólem i cierpieniem. Dzięki świadczonej przez interdyscyplinarny zespół specjalistów całodobowej opiece paliatywnej, wsparciu psychologicznemu, edukacji w zakresie właściwej pielęgnacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, poprawia się jakość życia osób śmiertelnie chorych i ich bliskich.

Nagrodzonymi pozarządowcami zostali: Maria Popieluch (wyróżnienie), Maria Kamecka (wyróżnienie), Stanisław Brzozowski (laureat).

Laureat to Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego; aktywny i zaangażowany członek Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w obecnej kadencji jej przewodniczący). Czynny biegacz i rowerzysta, który w czerwcu 2021 przyjechał 1700 kilometrów, promując markę „potrzebni.org.pl” obejmującą działania na rzecz osób starszych podejmowanych przez Federację FOSa. Inicjator wydarzeń charytatywnych łączących środowisko biegaczy ze środowiskiem organizacji pozarządowych pod hasłem „ O co nam biega”.

Nagrodzone samorządami zostały: Gmina Miasto Kętrzyn (wyróżnienie), Gmina Braniewo (laureat).

Samorząd gminy wiejskiej Braniewo od lat wspiera aktywność lokalną i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wybrane przykłady takich działań to: doprowadzenie do utworzenia Rady Seniorów w 2019 r., współpraca i wsparcie finansowe siedmiu Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy, zapoczątkowanie Gminnego Balu KGW, przyznanie nagrody SuperSołtys, zapoczątkowanie akcji #nakrecamysię (w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami ustawiono sześć pojemników na nakrętki zbieranych w celach charytatywnych), wspólne działania z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, a także utworzenie Punktu Przedszkolnego w Lipowinie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Nagrodzonym przedsiębiorcą został: Andrzej Sadowski i Panda Marketing (laureat).

Od samego początku istnienia Panda Marketing i jej CEO Andrzej Sadowski łączą biznes ze społeczną odpowiedzialnością, często robiąc to bez rozgłosu i medialnej oprawy. Szczególnie warte odnotowania jest wsparcie, którego udzielają organizacjom społecznym i inicjatywom non-profit w zakresie budowania wizerunku, komunikacji wizualnej, prezentacji dorobku czy strategii rozwoju. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz rozpoznaniu potrzeb, organizacje społeczne otrzymują materiały cechujące się autentycznością, w niczym nie ustępujące zamówieniom komercyjnym, które pozwalają budować lepszą rozpoznawalność i pozytywny odbiór organizacji obywatelskich w społeczności lokalnej. Panda Marketing i Andrzej Sadowski są też inicjatorami i współtwórcami Olsztyn Street Art Garden, konkursu promującego sztukę uliczną.

W ciągu 17 lat do konkursu zgłoszono blisko 450 wniosków, a tytuł „Godnych Naśladowania” otrzymało 67 laureatów. Wyróżnienia zdobyły łącznie 102 organizacje, osoby i samorządy, wśród nagrodzonych znalazł się także prezes naszego Banku, który w 2010 otrzymał wyróżnienie w kategorii “Pozarządowiec Godny Naśladowania”.

(Bank Żywności w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!