KONKURS KRÓTKICH FILMÓW O HIV

Zapraszamy szkoły do udziału w „Międzywojewódzkim Festiwalu Krótkich Filmów o HIV”. Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z 4 województw, w tym warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy mają za zadanie stworzenie krótkiego filmu o HIV.

Celem konkursu jest  przekazanie informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez kontakt ze sztuką i aktywność artystyczną. Organizatorzy to: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Terenowy w Gdańsku.

Uczestnicy z województwa warmińsko-mazurskiego powinni przekazać prace konkursowe do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ul.  Żołnierska 16 do dnia 21 marca 2019 roku.

Ogłoszenie listy 12 finalistów (po 3 zespoły z każdego województwa) nastąpi do dnia 2 kwietnia 2019 roku.

Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku w Gdyńskiej Szkole Filmowej.

Regulamin konkursu można znaleźć na www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl

(WSSE Olsztyn)