Konkurs „Lider Dostepności” – 4. edycja

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają nabór zgłoszeń do 4. edycji ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności”. Jego celem jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:

Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną w Polsce;

Sieć placówek – nagroda dla firmy lub instytucji, która wyróżnia się kompleksowym dostosowywaniem swoich placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz prowadzeniem spójnej polityki w obszarze dostępności;

Obiekt kulturalny/edukacyjny – za nowo zrealizowany obiekt o funkcji kulturalnej lub edukacyjnej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

Obiekt usługowy – za nowo zrealizowany obiekt usługowy, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty usługowe oraz handlowe (np. placówki bankowe, pocztowe, sklepy, restauracje);  centra handlowe; dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe; obiekty sportowe; służba zdrowia; obiekty administracji publicznej i obiekty biurowe;

Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;

Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

Architekt/urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Przedmiotem Konkursu są obiekty i przestrzenie publiczne, zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną (mogą to być również organizacje pozarządowe), a także polityka przestrzenna samorządów, instytucji publicznych i komercyjnych, dotycząca kształtowania systemów ułatwiających niepełnosprawnym dostęp do terenów i obiektów, odpowiednio do kategorii wymienionych powyżej. Zgłoszenia kandydatów do nagrody w kategoriach 1-7 (oprócz Grand Prix) mogą być dokonywane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (również przez organizacje pozarządowe) lub przez Kapitułę Konkursu.

Zgłoszenia do 4. edycji konkursu Lider Dostępności  będa przyjmowane do 25 marca 2019 roku (osobiście, pocztą tradycyjną lub pod adresem mailowym: liderdostepnosci@gmail.com).

Wręczenie nagród nastąpi 5 maja w Pałacu Prezydenckim podczas gali z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej obiektów przestrzeni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin Konkursu są dostępne na stronie Konkursu „Lider Dostepności” (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).

(rowop)