AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Konkurs na najciekawszą zagrodę mazurską

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  zaprasza do udziału rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, posiadających w swojej zagrodzie obiekt z obejściem zaaranżowanym w indywidualny sposób przy zachowaniu elementów architektury regionalnej Mazur.

Inicjatywa ma na celu promowanie i przedstawianie przykładów tradycyjnego rzemiosła budowlanego regionu, który dzięki swej zawiłej historii ukształtował swą własną tożsamość.

Cele konkursu:

Podnoszenie jakości estetycznej i turystycznej wsi mazurskiej obfitującej w bogatą stolarkę i oryginalne zdobnictwo .

Promowanie pomysłów aranżacji zagród wiejskich z zachowanymi elementami architektury regionalnej Mazur i wykorzystaniem tych zagród do prowadzenia działalności pozarolniczej.

Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie estetycznego i funkcjonalnego urządzania zagród wiejskich z zachowanymi elementami architektury regionalnej Mazur.

Zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia oraz zaszczepienie w ludziach idei promowania dziedzictwa kulturowego.

Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych zagród mazurskich z zachowanym tradycyjnym charakterem architektury regionalnej.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z co najmniej czterema zdjęciami obiektu i obejścia będącego przedmiotem konkursu ukazującymi go z różnych perspektyw.

 Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 30 lipca 2020 r. na adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
lub pocztą elektroniczną na adres: a.dlugokecka@w-modr.pl.

karta zgłoszenia_architektura

regulamin konkursu_architektura

(Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego)

error: Nie kopiuj!!!