Warmia i Mazury

Konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu na Polską Nagrodę Krajobrazową.

Zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji w dniu 20 października 2000 r., Komitet Ministrów Rady Europy dla wzorcowych inicjatyw i działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem przyznaje Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.

Nagradzanie przykładowych inicjatyw w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazów ma na celu podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat wartości krajobrazów, ich roli oraz zmian w nich zachodzących.

W związku z powyższym, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już po raz piąty organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową. Celem Konkursu jest wyłonienie polskiej kandydatury do VII edycji konkursu o Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub ich zespoły, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą przesyłania zgłoszeń do Konkursu tj. 30 listopada 2020 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz zgłaszania swoich kandydatur.

Więcej informacji na stronie.

Regulamin konkursu
Regulamin​_Konkursu​_Krajobrazowe​_Inspiracje.pdf 0.21MB

Plakat​_Polska​_Nagroda​_Krajobrazowa.pdf 10.82MB

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!