Warmia i Mazury

Konkurs na projekt „logo” Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

W związku z utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ogłaszamy konkurs na projekt graficzny ,,logo” nowo powstałej jednostki Policji.

Celem konkursu jest zaprojektowanie projektu graficznego logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla funkcjonariuszy lub pracowników Policji.

Projekt logo musi spełniać m.in. takie warunki jak:

być dziełem samodzielnym i oryginalnym;

być zaprojektowany zgodnie z aktualnymi trendami projektowania;

zawierać symbole narodowe oraz elementy charakterystyczne dla polskiej Policji;

posiadać wersję z użyciem nazwy „Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości” oraz skrótu „CBZC”;

tematyką nawiązywać do systemów informatycznych i teleinformatycznych, a także do zagrożeń z jakimi systemy te są kojarzone;

Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w konkursie zawiera Regulamin Konkursu na Projekt Graficzny Logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. (plik PDF, 206 KB)

Prace konkursowe można przesyłać na adres:

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa, z dopiskiem ,,Konkurs na projekt graficzny logo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości” wraz z dołączoną wypełnioną kartą zgłoszenia opatrzoną własnoręcznym podpisem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Prace nadesłane po tym terminie nie bedą rozpatrywane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i rozstrzygnie konkurs nie później niż do dnia 12 września 2022 roku.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 5000 zł

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych.

(Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości)

error: Nie kopiuj!!!