AktualnościHALO MORĄG

Konkurs na stanowisko stażysty w morąskim sądzie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostródzie ogłosił konkurs na stanowisko stażysty w Zamiejscowych Wydziałach w Morągu (ul. Warmińska 17A) Sądu Rejonowego w Ostródzie. Termin składania dokumentów do 26 lutego 2021 r., do godz. 15.15.

Nabór odbywa się w drodze konkursu – na jedno stanowisko stażysty w Zamiejscowych Wydziałach w Morągu (ul. Warmińska 17A) Sądu Rejonowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa urzędnika sądowego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń sędziego oraz referendarza sądowego, sporządzanie wezwań i zawiadomień, wysyłanie korespondencji, wykonywanie czynności kancelaryjnych i administracyjno-biurowych, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych i akt ksiąg wieczystych, kompleksowa obsługa zakładowej składnicy akt w zakresie ksiąg wieczystych, w tym trwałe łączenie dokumentów w aktach ksiąg wieczystych, przynoszenie i odnoszenie akt ksiąg wieczystych, inne czynności zlecone przez kierownika sekretariatu.

Więcej szczegółów na temat konkursu:

ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Wydziale Zamiejscowym w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.pdf (pdf, 1484 KB)

(red./PUP Ostróda/ fot. Google Maps)

error: Nie kopiuj!!!