Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku 2019”

Do 6 lutego organizacje pozarządowe z całego kraju mogą zgłaszać przedsiębiorstwa prywatne, państwowe oraz fundacje korporacyjne (zarejestrowane w KRS) do Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2019”, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W konkursie nagradzane są prospołeczne inicjatywy firm, realizowane we współpracy z III sektorem na rzecz rozwiązania problemów i zaspokojenia potrzeb określonych społeczności.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” organizowany jest nieprzerwanie od 1997 roku. To, co jest bardzo istotne, to fakt, że chodzi o nagradzanie i promowanie rozwiązań, które przynoszą korzyści nie tylko przedsiębiorcom i NGO, ale przede wszystkim beneficjentom, czyli podopiecznym organizacji oraz społeczności lokalnej.

W bieżącej, XXII edycji Konkursu, organizacje pozarządowe mogą składać wnioski zgłoszeniowe, nominując firmy do tytułu „Dobroczyńca Roku 2019” w siedmiu kategoriach:

„Edukacja”,

„Ekologia”,

„Rozwój Lokalny”,

„Zdrowie”,

„Pomoc Społeczna”,

„Sport”

„Fundacja Korporacyjna”.

Każda organizacja pozarządowa może nominować więcej niż jedno przedsiębiorstwo lub fundację korporacyjną, a każda firma może być nominowana przez wiele współpracujących z nią organizacji (na osobnych wnioskach). W celu zgłoszenia firmy do konkursu należy założyć konto na stronie internetowej wniosek.dobroczyncaroku.pl oraz wypełnić wniosek właściwy dla danej kategorii. Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, będą przekazane niezależnym ekspertom do oceny (każdy wniosek oceniać będzie dwóch ekspertów a z ich ocen zostanie wyciągnięta średnia). Najlepiej ocenione wnioski trafią pod obrady Kapituły Konkursu, która wybierze laureatów.

Więcej informacji na stronie internetowej Konkursu.

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

(rowop)