Warmia i Mazury

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w 2020 roku

Ruszył nabór do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związany ze wsparciem organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (II edycja oraz wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych).

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs obejmuje realizację zadań związanych ze:
1)    wsparciem organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pobudzenie organizacji do współpracy z biznesem – wsparcie zadań mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, na realizację których organizacja pozarządowa pozyskała środki od darczyńców – podmiotów gospodarczych.

2)     wsparciem realizacji zadań samorządu województwa w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych – spoza województwa warmińsko-mazurskiego (nie są nimi środki samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego, środki wojewody warmińsko-mazurskiego, środki PFRON będące w dyspozycji województwa warmińsko-mazurskiego). Organizacja pozarządowa powinna w ofercie opisać w jaki sposób proponowane zadanie przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego regionu.

3)    wzmocnieniem procesu informowania organizacji pozarządowych, w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach, organizowanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i inne samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez m.in. regionalną stronę internetową.

Łączna pula środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 38 260 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października 2020 roku (za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl – do godz. 16) oraz do 15 października 2020 roku (wersja papierowa).

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 4 listopada 2020 roku.

Informacji udziela: Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17) pod nr tel. 89 512 58 75.

DO POBRANIA:

Uchwała 42/584/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 42/584/20/VI – ogłoszenie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/584/20/VI – informacja 

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 42/584/20/VI – oświadczenie

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!