Warmia i Mazury

Konkurs ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. Realizacja zadania obejmuje okres od kwietnia do 31 grudnia 2021 r. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wysokość dotacji na prowadzenie zadania od kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 wynosi 50.000 zł. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w terminie 06 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.

Uchwała ZP Konkursu PIK

(PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!