Konkurs plastyczny „Mieszkańcy lasu”

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie oraz Wojskowe Koło Łowieckie „Ryś” w Morągu organizują konkurs plastyczny „Mieszkańcy lasu”. Konkurs plastyczny pt. „Mieszkańcy Lasu” skierowany jest do dzieci z grup przedszkolnych (3-6 lat) ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

Organizatorami konkursu są :
a) Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie
b) Wojskowe Koło Łowieckie „Ryś” w Morągu
Celem konkursu jest:
a) Prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki,
b) Rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności,
c) Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą i lasem,
d) Zaznajomienie się dzieci z gatunkami zwierząt występujących w lesie,
e) Uświadomienie roli lasu w życiu człowieka.
Wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie odbędzie się w dniu 26 października 2020r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie oraz na stronie internetowej organizatora.
Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Konkurs plastyczny pt. „Mieszkańcy Lasu” skierowany jest do dzieci z grup przedszkolnych (3-6 lat) ze Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.
Prace powinny przedstawiać zwierzęta występujące w środowisku leśnym.
Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu Natalii Żulewskiej (oddział przedszkolny, sala nr 25, SP w Łącznie ) w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2020r. do godziny 12:00.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu.
Warunki konkursu plastycznego:
a) Wyklucza się tworzenie wspólnych prac (współautorstwo).
b) Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
c) Prace nie mogą przekraczać formatu A3.
d) Technika wykonania pracy plastycznej : dowolna.
e) Praca powinna być opatrzona metryczką ( imię i nazwisko autora, wiek , grupa przedszkolna)
f) Pracy nie wolno rolować i składać.
g) Wyboru zwycięzców i wyróżnionych dokona Komisja.
h) Dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie w dniu otwarcia wystawy dnia 26 października 2020r. o godz. 10:00 w Bibliotece Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

(red./SP Łączno)