Konkurs plastyczny „Spacer po mojej miejscowości”

Filia w Jurkach i w Bogaczewie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu ogłasza konkurs plastyczny pt. „Spacer po mojej miejscowości”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z oddziałów przedszkolnych oraz klas 0-VIII szkoły podstawowej.

Jego celem jest m.in. zachęcenie do spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu, zwrócenie uwagi dziecka na ciekawe miejsca w jego otoczeniu, rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o podanej tematyce z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Na odwrocie każdej dostarczonej pracy konkursowej należy umieścić wypełnioną metryczkę (załącznik numer 2).

Prace wykonane dowolną techniką należy złożyć w filii bibliotecznej w Jurkach do dnia 09.12.2019 r., lub w filii bibliotecznej w Bogaczewie do dnia 10.12.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 16.12.2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jurkach oraz 17.12.2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej  w  Bogaczewie.

Regulamin konkursu (465.8 KB)

Metryczka pracy (538.3 KB)

(MBP Morąg)