AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT WARTOŚCI W OCZACH DZIECKA”

Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie dzieci w wieku 3-6 lat objęte i nieobjęte wychowaniem przedszkolnym z terenu Miasta i Gminy Morąg. Termin składania prac do 31 marca br.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIAT WARTOŚCI W OCZACH DZIECKA”

Organizator: • Przedszkole Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu 2. Cele konkursu: • uwrażliwienie młodych ludzi na wartości, które są wyjątkowo ważne w życiu każdego człowieka: dobro, piękno, prawda, • kształtowanie właściwych postaw dzieci, wychowanie ku wartościom, • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata, • pobudzenie wyobraźni plastycznej i kreatywności zachęcającej do poszukiwania odpowiedzi na pytania o wartościach w dzisiejszych czasach, • kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych 3 Warunki uczestnictwa: • konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, objętych i nieobjętych wychowaniem przedszkolnym, w tym również uczniów klas „0”, • do konkursu przyjmowane są prace wykonane indywidualnie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze (3-4 lata) oraz dzieci starsze (5-6 lat), • format pracy A3, • technika: dowolna, płaska, • każda praca musi być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz numer telefonu kontaktowego. 4.Termin składania prac: • prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do dnia 31 marca 2023r w Przedszkolu Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu. 5. Ogłoszenie wyników: • ogłoszenie laureatów i informacje o odbiorze nagród odbędzie się na stronie FB Przedszkola Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu i na stronie www.przedszkole6morag.edupage.org dnia 5.04.2023r. 6. Uwagi końcowe: • administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu, dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, • zgłoszenie do konkursu prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, • prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygnie organizator.

(Przedszkole nr 6 Morąg)

error: Nie kopiuj!!!