Konkurs Recytatorski „Spotkania z poezją” – zgłoś się

Morąski Dom Kultury ogłasza XXXVII Konkurs Recytatorski „Spotkania z poezją” , który odbędzie się w dniu 09.04.2019 r., godz. 10:00 w sali widowiskowo-kinowej MDK.

Spośród uczestników organizatorzy typują po jednej osobie z każdej grupy wiekowej do udziału w eliminacjach rejonowych.
Karty zgłoszenia Regulamin, Karta zgłoszenia i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania.

Karty zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.03.2019 r.

Regulamin XXXVII Konkursu Recytatorskiego ,,Spotkania z Poezją” – 2019 r.

Eliminacje miejsko – gminne Morąski Dom Kultury

Termin i miejsce:09.04.2019 r., godzina 10.00
sala widowiskowo – kinowa Morąskiego Domu Kultury

Cele konkursu:
kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji,
stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej i młodzieżowej,
artystyczna konfrontacja recytatorów.

Kategorie wiekowe:

Konkurs jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjum, którzy przygotują:
pierwsza grupa wiekowa (klasy I-III) – interpretację jednego utworu poetyckiego,
druga grupa wiekowa (klasy IV-VI) – interpretację jednego utworu poetyckiego,
trzecia grupa wiekowa (uczniowie klas VII-VIII i III klas gimnazjum) – interpretację jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (całość prezentacji max. 5 min.).

Kryteria oceny:

Przy kwalifikowaniu recytatorów do poszczególnych eliminacji jury(powołane przez organizatorów tych eliminacji) powinno kierować się takimi kryteriami, jak: interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru do wieku i osobowości dzieci i młodzieży, ogólny wyraz artystyczny.

Przebieg konkursu:

I Etap: Eliminacje środowiskowe
Eliminacje środowiskowe organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe i gimnazja. Spośród uczestników typują po dwie osoby z każdej grupy wiekowej do eliminacji miejskich, miejsko – gminnych i gminnych.

II Etap: Eliminacje miejskie, gminne lub miejsko – gminne
Eliminacje organizowane są przez Miejskie, Gminne lub Miejsko – Gminne Ośrodki i Domy Kultury lub inne placówki wyznaczone przez Urząd Gminy. Spośród uczestników organizatorzy typują po jednej osobie z każdej grupy wiekowej do udziału w Eliminacjach Rejonowych.

III Etap: Eliminacje rejonowe
Eliminacje rejonowe odbędą się 24.04.2019 r. o godz. 10:00 w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku. Spośród uczestników konkursu należy wytypować po jednej osobie z każdej grupy wiekowej do udziału w eliminacjach wojewódzkich.

IV Etap: Eliminacje wojewódzkie
Wojewódzki Konkurs Recytatorski odbędzie się 21.05.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, w Olsztynie.
Eliminacje wojewódzkie mają charakter konkursu, w którym udział wezmą najlepsi recytatorzy z eliminacji rejonowych.

Jury/Nagrody:
Komisję konkursową powołuje organizator eliminacji.
Wszyscy biorący udział w konkursie recytatorzy nagrodzeni zostaną pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Prosimy o dostarczenie lub przesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2019 r. na adres:
Morąski Dom Kultury
ulica Mickiewicza 19
14-300 Morąg
Zgłoszenia można przysłać także drogą elektroniczną: e-mailem na adres: mdk.morag@o2.pl.

Uwagi organizacyjne:
Uczestnictwo w Konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu oraz na publikowanie zdjęć i nagrań przez organizatorów oraz media obsługujące imprezę.

O kolejności prezentacji decyduje organizator.
Informacje pod numerem telefonu: 795402057 (Beata Cetkowska).

(MDK)