Warmia i Mazury

Konkurs #SzczepimySię

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy ukończyli 12. rok życia, do wzięcia udziału w konkursie plastycznym #SzczepimySię.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej z hasłem zachęcającym młodzież do szczepienia się przeciw COVID-19.

Celem konkursu jest propagowanie szczepień wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs organizowany jest ze środków w ramach projektu: „Kampania na promocję szczepień COVID-19”.

Prace plastyczne można przesyłać na adres mailowy konkursu: prasoweuw@gmail.com do dnia 27 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 listopada 2021 r.

Spośród zgłoszonych prac zostaną wyłonione najciekawsze, które w najbardziej kreatywny i pomysłowy sposób zachęcą młodzież do szczepienia się przeciw COVID-19.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych:

I miejsce – Elektryczna hulajnoga;

II miejsce – Laptop;

III miejsce – Tablet.

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:

Mateusz Klempert: (89) 523-26-36

Magdalena Moszczyńska: (89) 523-24 -21

Regulamin Konkursu SzczepimySię
Regulamin​_Konkursu​_SzczepimySię​_z​_podpisem​_Wojewody.pdf 0.30MB
Załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu.docx 0.02MB
Załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2​_do​_Regulaminu.docx 0.02MB

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!