Konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe  oraz organizacje pozarządowe do udziału, w ogłoszonym przez Zarząd PFRON w dniu 23 maja 2019 roku, konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest wsparcie osób niepełnosprawnych, posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w rozwoju umiejętności i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Program daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych.

Dla adresatów programu (tj. szkół wyższych, organizacji pozarządowych lub zawiązanych przez nich partnerstw), obok możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, program jest ofertą  rozwoju i stabilnego wzrostu potencjału.

Niniejszy konkurs został ogłoszony w oparciu o nowe, korzystne rozwiązania, przyjęte do programu uchwałą nr 3/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 20 marca 2019 roku,  które dają szansę na udział w programie dodatkowej, szerokiej grupie biernych zawodowo osób niepełnosprawnych, posiadających wyższe wykształcenie.

Ogłoszenie z dnia 23 maja 2019 roku konkursu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

(PFRON)