Warmia i Mazury

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i opinii dotyczące projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie można do 25 kwietnia 2020 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na piśmie lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do pobrania:

– Uchwała sejmiku województwa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Zaproszenie do konsultacji

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!