AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Konsultacje Programów Współpracy Gminy z organizacjami

Burmistrz Morąga ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.

Roczny Program Współpracy:
1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii na temat konsultowanego projektu uchwały.
2. Konsultacje trwają w dniach 27.10.2020 r. – 10.11.2020 r.
3. Zasięg terytorialny konsultacji – Gmina Morąg
4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Katarzyna Zarachowicz
Pisemne opinie, z zastrzeżeniem §7 uchwały Nr XLVII/796/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r., należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

Zarządzenie ww sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy (PDF, 130.4 KiB)

Projekt Uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy (PDF, 281.7 KiB)

Wieloletni Program Współpracy:
1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii na temat konsultowanego projektu uchwały.
2. Konsultacje trwają w dniach 27.10.2020 r. – 10.11.2020 r.
3. Zasięg terytorialny konsultacji – Gmina Morąg
4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Katarzyna Zarachowicz.
Pisemne opinie, z zastrzeżeniem §7 uchwały Nr XLVII/796/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r., należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy (PDF, 130.2 KiB)

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy (PDF, 234.5 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!