Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami

Konsultacje projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

uchwała-projekt (PDF, 1.1 MiB)

Swoje uwagi można zgłaszać do 27.11.2019 r. do Pełnomocnika Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Moniki Wielgolewskiej w Urzędzie Miejskim w Morągu. (red.)