Konsultacje społeczne- Ekosystemy referencyjne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 kwietnia 2019 roku w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conserwation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych Nadleśnictwo Dobrocin informuje że trwa procedura konsultacji społecznych dotyczących identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące oraz 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy) na terenie Nadleśnictwa Dobrocin.

Ekosystemy referencyjne, czyli powierzchnie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, na których nie pozyskuje się drewna, a zamierające drzewa pozostają do naturalnego rozkładu. Tereny takie zwiększają zasoby martwego drewna w lesie i są ostoją organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem, wśród których mogą być gatunki chronione, rzadkie lub w różnym stopniu zagrożone wyginięciem.

W załącznikach poniżej znajduje się wykaz wytypowanych ekosystemów referencyjnych, mapa oraz formularz zgłaszania uwag, wniosków. Załączony wykaz jest uaktualnioną wersją obowiązującej dotychczas listy ekosystemów referencyjnych. Materiały te są dostępne również w siedzibie Nadleśnictwa Dobrocin, Dobrocin 20, 14-330 Małdyty.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem ekosystemów referencyjnych zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów referencyjnych jest:
– z ramienia Nadleśnictwa Dobrocin – Martyna Kadylak tel. 89 758 17 72 wew. 50, e-mail: martyna.kadylak@olsztyn.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: dobrocin@olsztyn.lasy.gov.pl, ogłoszenia  w terminie do 16 czerwca 2019 r. na zamieszczonych formularzach.

Ekosystemy referencyjne -wykaz

Ekosystemy referencyjne- mapa

Formularze konsultacyjne

(Nadleśnictwo Dobrocin)