Konsultacje społeczne konkursu FIO 2020 – Priorytet 1

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu dostosowanie Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 do potrzeb i oczekiwań sektora pozarządowego.

Zachęcamy do zaopiniowania zaproponowanych przez nas zmian, wśród których – w porównaniu z edycją 2018 – znalazły się  m.in:

Podział konkursu na dwie ścieżki: regranting wojewódzki oraz regranting tematyczny i regionalny.

Podniesienie minimalnej kwoty dotacji przeznaczanej na mikrogranty.

Ograniczenie do 10% kat. I.B Rozwój instytucjonalny.

Usunięcie oceny pomysłu oraz kryteriów strategicznych.

Dostosowanie karty oceny: zmniejszenie maksymalnej liczby punktów oraz zmiana punktacji za poszczególne kryteria.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@niw.gov.pl, do 3 lipca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Szczególnie zachęcamy do wskazania propozycji obszarów tematycznych, do których mógłby zostać ograniczony przedmiot konkursu w ramach ścieżki: regranting tematyczny i regionalny.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie przesłanych uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Dokumenty poddane konsultacjom dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

(rowop)