Warmia i Mazury

Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat dokumentu.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027” w terminie do 05.08.2021 r.  w formie:
1. drogą elektroniczną na adres: fz@pcpr.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
2. drogą korespondencyjną na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostródzie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027”).
Wersja elektroniczna projektu Konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Powiecie Ostródzkim na lata 2021 – 2027 -> kliknij tutaj

(PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!