Konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o OSP

25 maja w ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie robocze w sprawie projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.

Udział w nim wzięli st. bryg Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie wraz ze swoim Zastępcą st. kpt. Rafałem Napiórkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Ryszard Harasim, Komendanci Gminni OSP oraz Prezesi Jednostek OSP włączonych do KSRG z powiatu ostródzkiego, a także kierownictwo Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego z ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia nowoprojektowanej ustawy, a także omówiono wątpliwości i uwagi, które przekazali druhowie OSP. Ponadto omówiono sprawy finansowania jednostek OSP włączonych do KSRG i tematy bieżące.

(tekst i fot.  st. kpt. Grzegorz Różański)