Konsultacje Strategii województwa nabierają tempa

W minionych dniach odbyły się kolejne spotkania konsultacyjne związane z projektem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w perspektywie 2030 roku.

Prace nad strategią prowadzone są z dużą intensywnością. Gotowe są już założenia jej aktualizacji, przeprowadzono diagnozę strategiczną województwa, zidentyfikowano jego mocne i słabe strony oraz skonfrontowano je z aktualnymi i przyszłymi szansami i zagrożeniami.

To efekt wspólnej pracy i dyskusji Rady Programowej, Forum Partnerskiego i Zespołu zadaniowego ds. planowania strategicznego, a także wielu spotkań, m.in. z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Forum Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komisją Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa oraz ze starostami z regionu.

Projekt strategii rozwoju społeczno-gospodarczego został przedstawiony m.in. na Warmińsko-Mazurskim Forum Organizacji Pozarządowych. Tam przedstawiciele poszczególnych organizacji miały możliwość podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat ich roli w polityce rozwoju regionu. Przedstawili również swoje pomysły rozwojowe dla Warmii i Mazur.

Ponadto odbyło się spotkanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która składa się z przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych.

Z prezentacją założeń Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 zapoznali się także mieszkańcy Elbląga. Nie zabrakło też krótkiej debaty nad zapisami dokumentu.

KOLEJNE SPOTKANIA:

– Iława – 2.07.2019 r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe, sala konferencyjna (sala nr 20) ul. gen. Władysława Andersa 2a

– Działdowo – 4.07.2019 r. godz. 10:00 Starostwo powiatowe, ul. Kościuszki 3, sala konferencyjna

– Nowe Miasto Lubawskie – 4.07.2019 r. godz. 14:00

– Ostróda – 5.07.2019 r. godz. 10:00 Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana Sobieskiego 9, sala konferencyjna

– Konsultacje z młodzieżą – 8.07.2019 r.

– Lidzbark Warmiński – 10.07.2019 r. godz. 10:00 Starostwo Powiatowe, ul. Wyszyńskiego 37, sala konferencyjna

– Bartoszyce – 10.07.2019 r. 14:00 Starostwo Powiatowe, ul. Grota Roweckiego 1, sala sesyjna

– Giżycko – 11.07.2019 r. godz. 10:00 Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, Sala konferencyjna

– Węgorzewo – 11.07.2019 r. godz. 14:00 Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 17B, sala konferencyjna (sala nr 31)

(wwim)