Konsultacje uchwały dot. kąpielisk i sezonu kąpielowego

Burmistrz Morąga wydał zarządzenie o podaniu do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Morąg w 2019 r.

Uwagi i propozycje dotyczące zmian projektu można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg lub w formie elektronicznej na adres e-mail: morag@morag.pl w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

(UM Morąg)

https://twitter.co/MediagroupinfoP

https://www.facebook.com/MediaGroupInfo/