Konsultacje uchwały dot. programu współpracy z organizacjami

Burmistrz Morąga ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy  Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii na temat projektu uchwały i potrwają w dniach 15.07.2019 r. — 29.07.2019 r. Zasięg terytorialny konsultacji — Gmina Morąg.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Monika Wielgolewska, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pisemne opinie, z zastrzeżeniem §7 uchwały Nr XLVII/796110 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r., należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

projekt_uchwały (PDF, 39.5 KiB)

(UM Morąg)