Konsultacje w sprawie Wspólnego Zespołu Opiniującego

Burmistrz Morąga wydał zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany tworzenia i określenia zasad działania Wspólnego Zespołu Opiniującego. 

– Konsultacje mają na celu poznanie opinii na temat konsultowanego projektu uchwały.  Konsultacje trwają w dniach 01.02.2019 r. — 18.02.2019 r. Zasięg terytorialny konsultacji — Gmina Morąg. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Monika Wielgolewska pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pisemne opinie, z zastrzeżeniem §7 uchwały Nr XLVII/796/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 23 września 2010 r., należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg – napisał w zarządzeniu Burmistrz Morąga, Tadeusz Sobierajski.

7247_projekt_uchwaly

(red.)