Kontrolowani obiekty przed wakacjami

Nieprawidłowości w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego stwierdzone tylko w 5 obiektach na 73 skontrolowane przez służby sanitarne – to wynik pierwszych kontroli miejsc, w których podczas wakacji spodziewany jest zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

W całym kraju, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego prowadzone są kontrole przed wakacjami.

W województwie warmińsko-mazurskim służby sanitarne do tej pory skontrolowały: 18 hoteli, 6 pensjonatów, 1 schronisko młodzieżowe oraz 48 innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 5 obiektach,  w 3 podmiotach wszczęto postępowania administracyjne, w 1 wydano zalecenia pokontrolne, a w 1 – kontynuowano postępowania administracyjne wszczęte w latach ubiegłych.

(WSSE Olsztyn)