AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Koordynator ds. dostępności w urzędzie

Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Morągu została wyznaczona Marta Palichleb.

Do zadań Koordynatora w Urzędzie Miejskim w Morągu należy przede wszystkim:

– wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Urzędu Miejskiego w Morągu,

– przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

– monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Morągu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt do koordynatora:

Marta Palichleb

Ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg

Tel. 757 22 31

e-mail: m.palichleb@morag.pl

Celem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Ustawa jest elementem rządowego programu „Dostępność Plus”, który rząd przyjął 17 lipca 2018 r. Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do różnych obiektów. Projekt ustawy powstał we współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

(UM Morąg/red.)

 

error: Nie kopiuj!!!