Warmia i Mazury

Kosztowne wypadki. Przypominamy najważniejsze zasady i dobre praktyki na drodze.

Od kilku lat systematycznie zwiększamy długość nowoczesnych dróg szybkiego ruchu. Poprawiamy stan dróg krajowych, realizując na sieci kolejne inwestycje. Drogi i pojazdy stają się bezpieczniejsze, jednak to nie wystarczy, jeżeli użytkownicy dróg nie będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać zdrowego rozsądku. 

Wypadki drogowe – tragedie ludzkie i olbrzymie koszty.

Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa oraz inteligentne pojazdy mogą uratować życie pod warunkiem przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Coraz mniej ograniczeń w związku z epidemią, to więcej wyjazdów również tych rekreacyjnych – przypominamy najważniejsze zasady i dobre praktyki na drodze.

Kosztowne wypadki drogowe i nieodwracalne tragedie 

Wypadki drogowe często kończą się tragedią ludzką. Bezmyślność, brawura, a czasami alkohol skutkują niepowetowaną stratą w społeczeństwie. Większości tych zdarzeń można byłoby zapobiec. Wystarczy niewiele – spokój, opanowanie, zdrowy rozsądek i zachowanie szczególnej ostrożności z poszanowaniem pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Wypadki drogowe to również olbrzymie koszty dla państwa i zarządców dróg. Zgodnie z raportem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wypadki na wszystkich drogach w Polsce (również tych, które nie są zarządzane przez GDDKiA) to koszt 56,6 mld złotych. Z raportu KRBRD, gdzie ujęto wszystkie drogi (krajowe, gdzie zarządcą jest GDDKiA, ale również wojewódzkie, powiatowe, gminne), wynika, że koszty jednostkowe wypadków i kolizji drogowych w 2018 roku wyniosły:

koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej – 2,4 mln zł;

koszt jednostkowy ofiary ciężko rannej – 3,3 mln zł;

koszt jednostkowy ofiary lekko rannej – 48,2 tys. zł;

koszt jednostkowy wypadku drogowego – 1,4 mln zł;

koszt jednostkowy kolizji drogowej – 26,7 tys. zł.

Wypadki a koszty infrastruktury drogowej  

Podczas zdarzeń drogowych uszkodzeniu ulegają nie tylko pojazdy biorące w nim udział, ale również elementy infrastruktury drogowej. Skalę niech zobrazują dane statystyczne z ubezpieczenia infrastruktury drogowej zarządzanej przez GDDKiA oraz OC sprawców wypadków. W 2018 roku odnotowano nieco ponad 12 tys. szkód na kwotę ponad 41 mln złotych. W 2019 roku było to już blisko 13 tys. szkód na kwotę prawie 49 mln zł.

Na skutek zdarzeń drogowych uszkodzeniu ulegają nie tylko znaki drogowe, bariery energochłonne, bramownice czy ekrany akustyczne. Na skutek pożarów pojazdów lub wycieku substancji niebezpiecznych uszkodzeniu ulega czasami nawierzchnia. W 2019 roku koszt naprawy nawierzchni dróg zarządzanych przez GDDKiA i uszkodzonych w wyniku wypadków drogowych wyniósł blisko 900 tys. zł

Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych 

Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych. Po raz kolejny przypominamy o najważniejszych zasadach i dobrych praktykach. Zachęcamy też do stosowania się do poniższego dekalogu rozsądnego kierowcy.

Jak bezpiecznie poruszać się po autostradach i drogach ekspresowych, jak odczytywać informacje ze znaków o zmiennej treści, jakie są zasady sprawnego włączania się do ruchu czy też postępowania przy awarii pojazdu. Warto jeszcze raz przypomnieć podstawowe zasady. Zastosujcie się do nich:

Kierowco – patrz na znaki o zmiennej treści

Kierowco – utrzymuj bezpieczny odstęp

Kierowco – korytarz życia może uratować niejedno życie

Kierowco – pas awaryjny tylko do awaryjnych sytuacji

Kierowco – włączaj się bezpiecznie do ruchu i korzystaj z „suwaka”

Kierowco – zapamiętaj ten numer 19 111

Kierowco – świeć przykładem, skupiaj się na drodze i dbaj o odpoczynek

Informacje o warunkach ruchu po drogach krajowych

Najświeższe informacje na temat sytuacji na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl, w zakładkach „Serwis dla kierowców” oraz „Mapa kamer monitorujących”, w której znajdują się aktualne odczyty z 550 stacji meteorologicznych wraz z obrazami sytuacji drogowej rejestrowanymi przez ponad 1300 kamer.

19 111 Punkt Informacji Drogowej GDDKiA

Lista utrudnień

Mapa warunków drogowych

Mapa kamer monitorujących

Mapa ograniczeń na przejściach granicznych

Kierowcy powinni zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na znakach zmiennej treści umieszczonych przy drogach krajowych i stosować się do wyświetlanych tam informacji.

W przypadku, gdy dostęp do Internetu jest utrudniony, skorzystać można z ogólnodostępnego w całej Polsce numeru informacji drogowej GDDKiA 19 111, gdzie na bieżąco dyżurni pełniący dyżur przekażą informację o utrudnieniach i warunkach ruchu.

(GDDKiA Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!