Ks. Wojciech Skibicki – biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej

Papież Franciszek ustanowił ks. Wojciecha Skibickiego biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej. Biskup nominat urodził się 23 maja 1970 r. w Skrwilnie, ziemia dobrzyńska, diecezja płocka, w rodzinie Józefa i Lucyny z domu Pilśniak. Matura w Liceum Ogólnokształcącym w Malborku [1989]. Studia teologiczne w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu zakończone magisterium. Święcenia kapłańskie otrzymał  10 czerwca 1995 r. w Elblągu.

Na początku pracował jako wikariusz w parafii św. Rodziny w Elblągu (1995/96). Potem był sekretarzem i kapelan biskupa (1996/1997 oraz 2003-2010). Ukończył studia doktoranckie z zakresu liturgiki w KUL. Pracę doktorską obronił w 2003 r.,  pt. Instytucja katechumenatu dorosłych w praktyce duszpasterskiej diecezji polskich. Promotorem był ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć.

Był także wykładowcą liturgiki w seminariach duchownym w Elblągu i Pieniężnie oraz wicerektorem seminarium w Elblągu (2004-2016). Członek rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. Kanonik rzeczywisty Kapituły Katedralnej Elbląskiej (2014).

W latach 2006 – 2015 pełnił funkcję Diecezjalnego korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od 2009 roku do chwili obecnej był rzecznikiem prasowym kurii diecezji elbląskiej.

W latach 2015 – 2019 delegat biskupa ds. ochrony małoletnich oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego (2016). Dyrektor wydziału nauki katolickiej kurii (2016). Dyrektor ośrodka formacji diakonów stałych w diecezji. Członek komisji głównej synodu diecezjalnego oraz przewodniczący zespołu pobożności ludowej i formacji liturgicznej. Związany duszpastersko ze wspólnotami Wiara i Światło oraz Chemin Neuf.

Komunikat nuncjatury apostolskiej w Warszawie: TUTAJ!

(red./fot. M. Kalbarczyk)