„Książeczka sanepidowska” została zastąpiona orzeczeniem lekarskim

 „Książeczka sanepidowska” została zastąpiona orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wydaje je lekarz na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Obowiązkowo muszą go uzyskać osoby pracujące między innymi przy produkcji żywności oraz sprzedaży żywności nieopakowanej.

Materiał do badań należy oddać w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

(WSSE Olsztyn)