Kształcenie dualne jest szansą dla absolwentów szkół

Debata “Kompetencje na zamówienie, czyli panaceum na bezrobotnych absolwentów” odbyła się ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”.

Współczesny rynek pracy stawia przed pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi nowe wyzwania. Mamy obecnie do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, który inspiruje tworzenie nowych rozwiązań i systemów edukacyjnych szytych na miarę potrzeb zarówno firm poszukujących wykwalifikowanych pracowników, jak i absolwentów wchodzących na rynek pracy.

W województwie warmińsko-mazurskim od lat prowadzone są działania z udziałem zarówno największych firm z regionu, jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także uczelni wyższych oraz szkół zawodowych i technicznych. System kształcenia dualnego – bo o nim mowa – jest szansą na wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i kompetencje, które są kluczowe na rynku pracy. Jak sprawić by kształcenie dualne stało się powszechną regułą? Jak zachęcić pracodawców do współpracy ze szkołami i uczelniami? Jakie korzyści generuje współpraca biznesu i nauki? Jak kształtować współczesny system edukacji aby spełniał wymagania i oczekiwania zarówno pracodawcy jak i pracowników? Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy debaty pn.: „Kompetencje na zamówienie, czyli panaceum na bezrobotnych absolwentów”.

– Jedną z głównych przyczyn relatywnie wysokiego bezrobocia wśród osób młodych, zwłaszcza absolwentów w stosunku do ogółu bezrobotnych jest problem braku kwalifikacji wymaganych przez pracodawców oraz niedopasowanie do wymogów rynku pracy – mówił Zdzisław Szczepkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. – Kształcenie dualne jest jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania bezrobociu wynikającemu z powyższych przesłanek.

– Towarzyszy nam rynek pracownika, w związku z tym wyższe uczelnie też muszą inaczej podchodzić do samego procesu kształcenia, konstruowania programów i wyjścia naprzeciw firmom. Stąd m.in. decyzja, żeby rozpocząć na Uniwersytecie kształcenie dualne – mówił podczas debaty, prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który był partnerem wydarzenia. – Kształcenie dualne uwzględnia specyfikę funkcjonowania danej branży, danego rodzaju działalności, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej firmy. Kładziemy także nacisk na aspekt finansowy i zaangażowanie firm we wsparcie studentów m.in. poprzez fundowanie stypendiów przez cały okres studiów.

W ramach systemu kształcenia dualnego pracodawcy, którzy nawiązali współpracę z uczelniami wyższymi oraz szkołami zawodowymi i technicznymi mogą wpływać na programy nauczania. Pracodawcy inspirują powstawanie nowych kierunków oraz oferują studentom i uczniom system praktyk zintegrowanych z nauczaniem teoretycznym, tworząc kompleksowy system przygotowania ich do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie, a nawet w konkretnej firmie. – Im bliżej uczeń jest pracodawcy, im szybciej spotka się ze środowiskiem pracy, tym lepiej będzie przygotowany do tego środowiska – mówiła Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

– Praktyczna nauka zawodu może się odbywać w całości u przedsiębiorcy, co daje także pracodawcy możliwość do poznania przyszłego pracownika. – mówiła Lidia Nowacka, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. – Praktyczna nauka zawodu to także kształtowanie tzw. kompetencji miękkich młodych ludzi wkraczających na rynek pracy.

W czasach, gdy to pracownik może przebierać w ofertach pracy, a wyzwaniem pracodawców jest znalezienie osób o właściwych kwalifikacjach, kształcenie dualne wydaje się odpowiadać bezpośrednio na ich potrzeby. – Brakuje nam rąk do pracy na wszystkich szczeblach pracowniczych. Potrzeba pracowników w działach technologicznych, normowania organizacji pracy, w księgowości – mówił Adam Kołpacki, koordynator staży zawodowych i instruktor nauki zawodu w firmie Szynaka Meble. – System dualny, daje możliwość kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki temu uzyskujemy ciągły przypływ pracowników. – kontynuował Adam Kołpacki. Firma Michelin Polska w zakresie kształcenia dualnego współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

– To na czym nam zależy, to doprowadzenie do sytuacji, w której studenci, w ramach studiów przejdą cały proces szkolenia wstępnego, który każdy z kandydatów musi przejść, aby być pełnoprawnym, właściwie przygotowanym pracownikiem do objęcia stanowiska – mówił z kolei Bronisław Reddig, szef relacji społecznych firmy Michelin Polska. – Dualne kształcenie stanowi nie tylko dobre przygotowanie młodych ludzi do startu zawodowego, ale jest również źródłem wykwalifikowanych kadr, które są rozwiązaniem wielu problemów gospodarki i rynku pracy. Jest ono tańsze, praktyczniejsze i przynosi lepsze efekty, jest więc wręcz koniecznością – podsumował Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

(wwim)