Warmia i Mazury

Kulturalne działania na rzecz lokalnej społeczności

Do 16 lipca 2020 r. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu czeka na zgłoszenia stowarzyszeń i fundacji, które są zainteresowane podjęciem cennych działań na rzecz lokalnej społeczności w dziedzinie filmu.

O środki na współpracę organizacji pozarządowych i CSE „Światowid” można aplikować w ramach „Programu współpracy CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2023”.

Zadania mają stwarzać szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Warmii i Mazur. Współpraca ma formę współorganizacji przedsięwzięć w formie pokrycia części kosztów realizacji tych zadań.

W tej edycji pula środków na działania lokalne z zakresu kultury filmowej wynosi 5 tys. zł.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!