Warmia i Mazury

Łączy nas turystyka – konkurs grantowy

Druga edycja konkursu „Łączy nas turystyka” skierowana jest do gmin. Inicjatywę organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie.

Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel łącznie 185 tys. zł., natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł. Każda gmina ma możliwość złożenia tylko jednego wniosku.

Pilotażowa inicjatywa, która odbyła się w ubiegłym roku, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gminnych samorządów – przyznaje marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Na konkurs wpłynęło do nas łącznie 41 wniosków, a finansowe wsparcie trafiło ostatecznie do 13 gmin. W każdym zakątku naszego regionu powstaje z roku na rok użyteczna infrastruktura turystyczna, dzięki której poszczególne miasta i gminy przechodzą swoistą metamorfozę. Z ogólnodostępnej infrastruktury mogą korzystać nie tylko odwiedzający województwo turyści, ale przede wszystkim społeczność lokalna.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są do 31 marca.

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu
Wzór wniosku
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej dopuszczającej
Karta oceny merytorycznej punktowej
Aktualizacja wniosku
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Oświadczenie VAT

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!