Leczenie uzdrowiskowe – zmiany w sprawie kierowania

W związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 4 czerwca 2019 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1136) od dnia 18 lipca 2019 r. W-M OW NFZ przestawia poniżej zmiany:


– lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w przypadku dorosłych, musi wziąć pod uwagę okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowe – nie wcześniej niż przez upływem 12 miesięcy od tej daty,
– skierowanie, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności, powinno być przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia,

– od 18 lipca 2019 r. obowiązuje nowy druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową, wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. (poz. 1136).

W związku ze zmianą przepisów prawa, zwracamy się z prośbą do podmiotów leczniczych, które otrzymały skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do weryfikacji, o ich niezwłoczne odesłanie do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu umożliwienia potwierdzenia skierowań dla pacjentów.

Nowe przepisy rozporządzenia obowiązują od 18 lipca 2019 roku

(NFZ Olsztyn)