Lepsza pozycja województwa w rankingu funduszy unijnych

Województwo warmińsko-mazurskie plasuje się obecnie na 12 miejscu wśród wykonawców wszystkich regionalnych programów operacyjnych w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu o funduszach przyjętego we wtorek przez zarząd województwa.

– Stale kontrolujemy postępy wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i cieszy ten awans o trzy pozycje w klasyfikacji wszystkich województw – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – O 2,7 p.p. zmniejszyła się różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnią dla wszystkich regionalnych programów operacyjnych.

Wraz z końcem marca 2019 roku wartość dofinansowania Unii Europejskiej w podpisanych umowach na realizację projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 wyniosła ok. 4,7 mld złotych, co stanowi w przybliżeniu 63,1 proc. alokacji programu. Dotychczas podpisano 2814 umów o dofinansowanie projektów.

WYKAZ WOJEWÓDZTW 

(wwim)