„Leśne ABC” – SPOTKANIE ZE STRAŻNIKAMI LEŚNYMI

W Przedszkolu nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w bieżącym roku szkolnym w dwóch najstarszych  grupach „Ekoludki” i „Słonka” realizowana jest innowacja pedagogiczna „Bliżej Natury”. Wizyta Piotra Kadylak i Mateusza Olzackiego – strażników leśnych ze Straży Leśnej z Nadleśnictwa Dobrocin rozpoczęła w naszej placówce jej realizację.

Spotkanie starszaków oraz dzieci pięcioletnich z grupy „Pszczółki” nosiło tytuł „Leśne ABC” i miało na celu uświadomienie dzieciom roli, jaką pełni las, a także uwrażliwienie ich na złe skutki niewłaściwego zachowania się człowieka w tym ekosystemie. Nasi goście najpierw zaprezentowali przedszkolakom animowany film „Wycieczka do lasu”, który właśnie ukazywał tego przykłady. Dzieci doskonale odpowiadały na pytania związane z treścią filmu i wiedzą, jak zachować się w lesie. Później strażnicy pokazali prezentację multimedialną „Las i jego walory”, mówiącą o pozytywnych stronach przebywania w tym środowisku. Ostatnim etapem zajęć było opracowanie w formie piktogramów „Regulaminu wycieczek do lasu”, w którym aktywnie uczestniczyły wszystkie zebrane na sali przedszkolaki. Spotkanie ze strażnikami z pewnością przyniosło wiele pozytywnej wiedzy dzieciom, a one wykorzystają ją podczas najbliższej wycieczki do lasu. Pan Piotr i Mateusz za profesjonalne i ciekawe przekazanie wiadomości otrzymali w podziękowaniu upominki w postaci ekologicznych toreb wielokrotnego użytku oraz znaczki z logo naszego przedszkola.

(Anna Miś , Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu)