AktualnościHALO MORĄG

Likwidacja barier transportowych w SOSW w Szymanowie

Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Powiatowi Ostródzkiemu dofinansowanie w wysokości 185 914,75 zł na realizację zadania pn.: Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup 21-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakup nowego autobusu rozwiąże wiele problemów: pozwoli na przewóz większej liczby uczniów i skróci czas przejazdów, zwiększy bezpieczeństwo przewozów uczniów oraz zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów, umożliwi dowóz większej liczby dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami na zajęcia prowadzone w placówce w ramach wczesnego wspomagania, ułatwi dowóz osób niepełnosprawnych z poza placówki na zajęcia rehabilitacji i hipoterapii.

Dotacja została przyznana w ramach Programu „Wyrównywania różnic między regionami III”. Pojazd będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Całkowita wartość projektu wynosi 309 857,16 zł, w tym wkład własny powiatu ostródzkiego stanowi 123 943,16 zł.

Przewidywany termin realizacji zadania to kwiecień 2021 r.

(Starostwo w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!