Lokalne projekty na dobry start w dorosłym życiu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2019” jest skierowany do organizacji pozarządowych, z nastawieniem na organizacje z małych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców).

Muszą być one zarejestrowane jako stowarzyszenia i fundacje, ale mogą wziąć w nim udział także domy kultury i biblioteki.

Warunkiem udziału jest otrzymanie co najmniej jednej dotacji w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości na dobry start w dorosłym życiu.

Lokalne projekty dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać nowe kontakty, które nawiązują.

Wszechstronne umiejętności społeczne to cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie. Umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydadzą się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. Udział w programie ma nauczyć młodych ludzi i pokazać im, że człowiek za małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywistycznie o własnej przyszłości. Dzięki tego typu działaniom, młodzież może się sprawdzić, ale jednocześnie przekonać, iż mieszkanie w małych miejscowościach nie wyklucza osiągnięcia sukcesu w dorosłym życiu.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na złożeniu wniosków do dnia 14 marca 2019 roku, do godziny 12.00.

Na stronie www.rowneszanse.pl znajdują się informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków

(wwim)