AktualnościHALO MORĄG

LOT opracuje koncepcję Smart Village dla 3 miejscowości z gminy Morąg

Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki  na swoim posiedzeniu  przyznała grant w  wysokości 4000 zł w zakresie: opracowania koncepcji Smart Village (czyli inteligentna wieś) dla trzech miejscowości w gminie Morąg (Nowy Dwór, Antoniewo i Rolnowo) przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”.

Inteligentne wioski to społeczności na obszarach wiejskich, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania w celu poprawy ich żywotność, opierając się na lokalnych atutach i możliwościach

Podejście Smart Village, które od kilku lat nabiera rumieńców, bazuje na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla obywateli – i co ważne – przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.

Smart Village, czyli podejście inteligentnej wsi, nie polega na wdrożeniu rozwiązania uniwersalnego – oparta jest na potrzebach i potencjale danego obszaru. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Promowanie inteligentnych wsi i oferowanie im wsparcia jest istotnym elementem programowania funduszy unijnych w następnych latach.

Pomoc została przyznawana w zakresie: opracowania koncepcji Smart Village

Cele ogólne projektu:  wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.

LOT otrzymał grant w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(FRRŁ/KSOW)

error: Nie kopiuj!!!