Aktualności

Łukta. Konieczność posiadania TABLICZKI Z NUMEREM DOMU

Konieczność posiadania TABLICZKI Z NUMEREM DOMU reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Zgodnie z przepisami: „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w WIDOCZNYM MIEJSCU na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”.

Problem z identyfikacją nieruchomości z powodu braku widocznych oznaczeń został zgłoszony przez operatora odbierającego odpady z obszaru naszej gminy.

Dążąc do zapewnienia obsługi gospodarki odpadami na jak najwyższym poziomie (również w sezonie zimowym, który charakteryzuje się szybkim zapadaniem zmroku) liczymy na sumienność wszystkich mieszkańców.

(UG Łukta)

error: Nie kopiuj!!!