Mądrzy Cyfrowi byli w morąskiej bibliotece

W drugiej połowie ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyły się zajęcia z programu Mądrzy Cyfrowi. Zajęcia były przeznaczone dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych. MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

Aby odnajdywać się i poruszać bezpiecznie w świecie nowych technologii, potrzebne są nam pewne drogowskazy – wartości, którymi się kierujemy.

To one określają, jak postępujemy i w jaki sposób traktujemy innych, będąc zarówno online, jak i offline. Zasady te powinny iść w parze z kompetencjami cyfrowymi, zwłaszcza jeśli chcemy zapewnić bezpieczne, zdrowe i szczęśliwe życie przyszłym pokoleniom. Dlatego uczestnicy i uczestniczki programu mogą w twórczy sposób rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe, korzystając z nich w praktyczny sposób przy realizacji projektów społecznych.

Podczas zajęć warsztatowych młodzież została wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób poznawali wartości, dyskutowali o nich, a także uczyli się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy rozwijali umiejętności cyfrowe, uczyli się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Uczniowie i uczennice mogli w kreatywny, ale przede wszystkim wartościowy sposób spędzić czas w okresie wolnym od zajęć szkolnych.

Dzięki programowi również rodzice mogli się przekonać, że za pomocą tabletu, smartfona czy komputera, ich dzieci naprawdę mogą zrobić dużo dobrego.

Projekt realizowany jest przez Fundację “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

Ferie organizowane były dzięki wsparciu finansowemu w ramach zadań  Pełnomocnika Burmistrza Morąga ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (red./fot. MBP Morąg)