Warmia i Mazury

Majówka na kółkach

Z okazji zbliżającej się majówki, proponujemy aktywny i bezpieczny wypoczynek na rowerze w Puszczy Piskiej, korzystając ze szlaku rowerowego „Wolność jest w Naturze”

Całą trasę poprowadzono przez las, a jej połowę w granicach rezerwatu przyrody „Jezioro Nidzkie”, po szlaku wyznaczonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Jest to rezerwat krajobrazowy chroniący krajobraz jednego z najpiękniejszych jezior mazurskich – Jeziora Nidzkiego. Można tam zobaczyć czaple siwe i białe, stada kaczek i innych gatunków ptaków. Jezioro w większości posiada wysokie brzegi o nachyleniu dochodzącym do 40°, obfituje w zatoczki i zalesione wyspy.

Trasa rowerowa przebiega dodatkowo przez teren, na którym wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008. Występują tam: orlik krzykliwy, bielik, włochatka i bocian czarny.

Cztery punkty widokowe ulokowano na stromych brzegach jeziora, tam gdzie znajdują się bindugi, czyli miejsca, z których spławiano drewno i drogą wodną dostarczano do tartaku.

Roślinność występująca na trasie jest charakterystyczna dla siedlisk borowych Puszczy Piskiej. Występują tam drzewostany z przewagą sosny. Niektóre fragmenty porasta las liściasty, w którym zachwyca bogactwo roślin zielnych, m.in. zawilec gajowy. Można też natrafić na storczyka szerokolistnego. Trasa biegnie także przy jeziorze Oczko z roślinnością wodną typową dla zbiorowisk wodnych, z pięknie kwitnącymi grążelami białymi. Obok tego zbiornika możemy zobaczyć obiekt inżynieryjny małej retencji, którego zadaniem jest zachowanie równowagi stosunków wodnych na przyległej do niego łące.

Zachęcamy do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w Puszczy Piskiej. Odwiedzając taki cenny przyrodniczo obszar, pamiętajmy aby nie niszczyć występujących tam roślin i grzybów. Być może są chronione. Nie należy płoszyć napotkanych zwierząt, ani ich dokarmiać. Nie zapomnijmy również zabrać ze sobą odpadów, które wytworzymy podczas wycieczki. Pamiętajmy, że w rezerwacie przyrody można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach.

Początek i koniec: parking leśny w pobliżu Rucianego-Nidy, współrzędne GPS początku trasy N 53º38ʼ13.8’’, E 21º34’17.0’’

Długość: 16 km

Stopień trudności: różnica wysokości około 20 m; drogi gruntowe utwardzone, odcinek 4,5 km asfaltowy

Dojazd: droga krajowa nr 58 do Rucianego-Nidy, stamtąd ul. Nadbrzeżną (0,9 km) lub linią kolejową Szczytno-Pisz do stacji Ruciane-Nida

Przebieg trasy

RDOŚ w Olsztynie oraz publikacja „Wolność jest w Naturze”, wydana na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (Warszawa 2015).

Fot. Ksawery Przerwa-Tetmajer – Nadleśnictwo Maskulińskie

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!